Đánh giá kết quả mô hình trồng thử nghiệm ổi Thái

Đánh giá kết quả mô hình trồng thử nghiệm ổi Thái

Đánh giá kết quả mô hình trồng thử nghiệm ổi Thái

 

Ngày 13/10, tại thị trấn Cao Thượng, Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình Trồng thử nghiệm giống ổi Thái tại Thị trấn Cao thượng, xã Phúc Hòa và Hợp Đức”. Tới dự có lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Cao Thượng, gần 50 hội viên nông dân có nhu cầu muốn học tập kinh nghiệm.

 Mô hình được thực hiện tại 3 hộ, thuộc địa bàn thị trấn Cao Thương, xã Phúc Hòa và Hợp Đức, với 1.048 cây, mô hình đối chứng là giống ổi lê Đài Loan. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2021. Kết quả sau 3 năm trồng cho thấy: Mô hình triển khai đúng tiến độ như yêu cầu, ổi Thái có nhiều ưu điểm: Dễ trồng, nhanh bén rễ hồi xanh, tỷ lệ sống sau trồng 3 năm đạt 83%. Tỷ lệ đậu quả cao hơn so với giống ổi đối chứng. Ổi trồng sau 1 năm cho thu hoạch, lượng quả đạt 2-3 quả/ cây/ lứa, 1 năm 2 lứa. Năm thứ 2 cho thu 4-5 quả/ cây/lứa. Đến năm thứ 3, ổi Thái cho thu 3 lứa/ năm, quả  đạt trọng lượng trung bình 300 gram. Trung bình mỗi cây/ năm đạt 22,5 kg, năng suất đạt 44,8 tấn/ha/năm, cao hơn so với đối chứng 13,9 tấn/ha/ năm. Chất lượng quả ổi thái có vị ngọt, thơm, giòn, cùi dày, ít hạt.

Cây ổi Thái hoàn toàn thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ những của địa phương. Đặc biệt là phù hợp với chân đất vàn cao, đất sỏi cơm. Với những kết quả trên, huyện ta đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích trồng ổi Thái thay thế diện tích vườn tạp kém hiệu quả và đảm bảo phù hợp với vùng quy hoạch của từng địa phương.