Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây hành, tỏi

Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây hành, tỏi

Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây hành, tỏi

 

Đến thời điểm 31/10/2023, tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông trên địa bàn huyện là 2.769/3800 ha, đạt 72,8%. Trong đó diện tích hành, tỏi trên địa bàn huyện 105,9ha, tập trung chủ yếu ở Xã Liên Chung (60ha) và Quế Nham (30ha)… để giúp bà con nông dân có những kiến thức chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh tốt trên đối tượng cây hành, tỏi. Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm-DVKTNN thăm đồng hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây hành, tỏi.

Hiện nay, cây hành đang giai đoạn phát triển thân lá. Tại vùng sản xuất cán bộ chuyên môn của Trung tâm đã hướng dẫn cho bà con nông dân về bón thúc lần 1 cho cây hành: khi hành nhú lên khỏi mặt đất 10-12 cm, hòa 1-1,5 kg đạm+1 kg kali tưới đều và  thường xuyên giữ ẩm cho cây hành. Đồng thời hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh như: Khô đầu lá, bệnh thối củ gây hại rải rác.

 

                                                                                Người viết tin

 

                                                                           Thân Thị Ngọc Hà