Tập huấn, chuyển giao KHKT cây trồng vụ Đông năm 2023

Tập huấn, chuyển giao KHKT cây trồng vụ Đông năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TTDVKTNN, ngày 10/02/2023 của Trung tâm Dịch vụ - KTNN, Kế hoạch tổ chức tập huấn tuyên truyền và chuyển giao KHKT trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản năm 2023;

Vụ đông năm 2023, Trung tâm DVKTNN huyện triển khai 12 lớp Tập huấn quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên một số đối tượng cây trồng vụ Đông cho 550 lượt người tham dự tại các xã (Liên Sơn, Ngọc Thiện, Tân Trung, Đại Hóa, Ngọc Châu, Lan Giới, Ngọc Vân, Quế Nham, Lam Cốt, Song Vân (2 lớp), Việt Ngọc). Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được báo cáo viên của Trung tâm truyền đạt kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên một số đối tượng cây trồng vụ Đông ( cây lạc, ngô ngọt, dưa, bí, khoai tây…) và thảo luận giải đáp các ý kiến trao đổi của đại biểu tham dư hội nghị.