Tập huấn “phát triển kinh tế số- thúc đẩy phát triển sàn thương mại điện tử Nông sản huyện Tân Yên”

Tập huấn “phát triển kinh tế số- thúc đẩy phát triển sàn thương mại điện tử Nông sản huyện Tân Yên”

Tập huấn “phát triển kinh tế số- thúc đẩy phát triển sàn thương mại điện tử Nông sản huyện Tân Yên”

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Yên về việc tập trung chỉ đạo vận hành Sàn thương mại điện tử Nông sản huyện, từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 26 tháng 7 năm 2023 Trung tâm DV-KTNN Tân Yên phối hợp với công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển ứng dụng công nghệ NYP và UBND các xã, Thị trấn tổ chức 22 lớp/22 xã, Thị trấn về “phát triển kinh tế số- sàn thương mại điện tử Nông sản huyện Tân Yên” cho hơn 1350 lượt học viên tham dự. Đối tượng học viên là các đồng chí Đại diện lãnh đạo xã, BQL sàn thương mại điện tử Nông sản cấp xã, Hội viên Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên; Các hộ dân, người sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặc trưng, chủ lực; các HTX, tổ chức, cá nhân có sản phẩm OCOP trên địa bàn xã.

          Đến ngày 13/10/2023, căn cứ vào nhu cầu thực tế về trao đổi thông tin sau quá trình vận hành sàn thương mại điện tử Nông sản Tân Yên Trung tâm Dịch vụ- KTNN Tân Yên tiếp tục phối hợp với công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển ứng dụng công nghệ NYP tổ chức 01 lớp tập huấn về “phát triển kinh tế số- thúc đẩy phát triển sàn thương mại điện tử Nông sản huyện Tân Yên” cho hơn 100 học viên là các chủ thể OCOP, các HTX, hộ sản xuất kinh doanh nông sản tiêu biểu và các cán bộ phụ trách chuyển đổi số xã; cán bộ phụ trách Nông nghiệp và các đc bí thư đoàn thanh niên trên 22 xã, Thị trấn.

Ngay từ khi ra mắt, sàn thương mại điện tử Nông sản huyện Tân Yên đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành của huyện, UBND các xã, Thị trấn. Ngay sau khi nhận nhiêm vụ, Trung tâm Dịch vụ- KTNN Tân Yên đã thành lập Ban quản lý sàn Thương mại điện tử Nông sản; Tham mưu ban hành cho huyện ủy, UBND huyện ban hành  công văn hướng dẫn, đôn đốc vận hành sàn.  Đến nay, đã có 283 gian hàng, hơn 800 sản phẩm được khi đăng bán trong đó 30/31 sản phẩm OCOP, mỗi ngày có hàng nghìn lượt truy cập vào trang từ đó góp phần vào đẩy mạnh, quảng bá sản phẩm nông sản huyện đến người tiêu dùng trong và ngoài huyện. Đây là giải pháp tích cự thúc đẩy phát triển xã thương mại điện tử tiến tới huyện thương mại điện tử xây dựng nông thôn mới thông minh.