Thúc đẩy chuyển đổi số đổi mới sáng tạo – số hóa toàn cầu

Thúc đẩy chuyển đổi số đổi mới sáng tạo – số hóa toàn cầu

 

 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Ứng dụng Công nghệ NYP mới ra mắt sản phẩm ứng dụng NYPSMART - một sản phẩm mới mẻ vô cùng độc đáo thúc đẩy chuyển đổi số đổi mới sáng tạo- số hóa toàn cầu

.